Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde bu yaklaşımı benimsemeye ve hayata geçirmeye yönelik adımlar atılmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel açıdan geniş uygulama alanlarına sahiptir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulama alanlarını genişleterek risklere karşı güçlü durabilen, sağlam ekonomik yapıya sahip, çevresel ve toplumsal duyarlılıklara ve ihtiyaçlara karşı sağ duyulu bir ortam oluşturabilmeyi başarmak ana hedefimizdir.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koyan bir vizyon benimsemektedir.

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir. Faaliyetler sonucu doğabilecek çevresel riskler, asgari düzeyde tutulmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir. Çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

Çevreyi kirletici ve zarar verici hiçbir faaliyette bulunulmamaktadır. Yaşama saygı prensibi içerisinde toplumsal fayda ve çevreye saygı amaç edinilmektedir.

Sürdürülebilirlik için doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve tüm insanlığın yaşam standartlarını iyileştirmek adına gereken çabayı göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Doğal kaynakların verimli kullanılmasında geri dönüşüm ve atık yönetiminin rolünün farkındayız. Üretim ve tüketim süreçlerinde daha az kağıt, ambalaj ürünleri ve plastik tüketimini azaltıp bunun yanı sıra ambalaj fire oranlarını da düşürmeyi hedeflemekteyiz.

Yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerle, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getiren kumaş sektörünün güvenilir lider firması olma yolunda ilerlemekteyiz. Kumaş ve Polietilen sektörlerinde; insana ve yaşama dair her konuda ürünlerimizle değer katmak misyonumuzla: Tüm paydaşlarımıza Sürdürülebilirlik konusunda en üst düzeyde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Mega Polietilen kuruluşundan günümüze kadar tüm paydaşlarının Sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmesini, eğitim, etkinlikler ile devam ettirmiştir. Mega Polietilen, sürdürülebilir üretim ve çevre anlayışı ile “geleceğin işletmesi olma” arzusu çerçevesinde araştırma, geliştirme ve dünya standartlarına uygun olarak çalışma süreçlerini, işletmenin yaşam biçimi olarak görmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla her türlü talebin üretimini gerçekleştirmek üzere, üretim süreçlerimizi güncel tutmak ve bunu sağlamak için de yenilikleri anında yapımıza entegre edebilecek altyapıyı kurmak için Ar-Ge ve dünya standartlarına uygun çalışmaya önem vermekteyiz. Uluslararası bir üretim üssü olarak sahip olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek ve değişime liderlik eden rolümüzü sürdürebilirliğinin gerektiğinin bilincindeyiz Şirketimiz; Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir. Sürdürülebilir üretim stratejimizin yapıtaşları arasında yapılan standartlaştırma ve belgelendirme çalışmalarımız: ISO 14001, ISO 9001, ISO 10002, ISO 45001 ‘dir.