İnsan Hakları Ve Çalışan Hakları Politikası

İnsan Hakları Ve Çalışan Hakları Politikası

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Şirketimizde beyaz yakalı personele yönelik olarak MEGA prosedürleri çerçevesinde, iş büyüklüğü ve ücret yapısını belirleyen bir kademe yapısı uygulanmaktadır. İşe alım süreci, rol tanımları ve sorumluluk alanları doğrultusunda yürütülmektedir. Açık olan pozisyonun nitelikleri ile MEGA değerlerine uygun, gelişime ve değişime açık, özgüveni ve değişim cesareti yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak yetkinliklere sahip nitelikli işgücünü Şirketimize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

ÜCRETLENDİRME VE YAN MENFAATLER

Beyaz yakalı personelin ücret sistemi ise iş değerlemesi sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.